ເຄື່ອງຈັກການ ຈຳ ໜ່າຍ ເຄື່ອງຈັກປລັດສະຕິກ

ນັບແຕ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງໃນປີ 2002

ກໍລະນີ

>> ສະແດງເຄື່ອງຈັກຜະລິດເຄື່ອງປລັດສະຕິກຂອງພວກເຮົາ

ຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງເຮັດດອກແຂມແລະເຄື່ອງເຮັດຖູເຮັດເສັ້ນໃນຕະຫຼາດອາຟຣິກາ

case

case

case

case

case

ເຄື່ອງຈັກຜະລິດເສັ້ນໃຍຜົມສັງເຄາະ PET ໃນຕະຫຼາດອາຟຣິກາ

case

case

case

case

case

case

ເຄື່ອງຈັກຜະລິດເສັ້ນເຊືອກເຊືອກທີ່ຜະລິດໃນຕະຫຼາດອາຟຣິກາ

case

case

case

case

case